TOÀN DÂN CHUNG TAY CÙNG BỘ Y TẾ ĐẨY LÙI DỊCH COVID -19

Bảo vệ cộng đồng là bảo vệ chính mình!

NẾU BẠN CÓ TIẾP XÚC GẦN VỚI TRƯỜNG HỢP NHIỄM BỆNH COVID-19 !
  • Hệ thống sẽ thông báo bạn đã tiếp xúc với trường hợp bệnh nào, ở đâu và thời điểm tiếp xúc.
  • Bộ Y tế có thể liên hệ với bạn nhanh nhất để hướng dẫn và bảo vệ bạn.

Hệ thống sẽ giúp bạn ghi nhớ tất các cuộc gặp gỡ, di chuyển. Bạn có thể tự tra cứu, tìm kiếm thông tin lịch sử tiếp xúc của mình mọi lúc, mọi nơi như việc quản lý danh bạ điện thoại của bạn vậy !

SỬ DỤNG QR CODE TRÊN APP NCOVI ĐỂ QUẢN LÝ THÔNG TIN TIẾP XÚC

CHỦ ĐỘNG TRA CỨU, QUẢN LÝ LỊCH SỬ TIẾP XÚC CỦA BẢN THÂN VÀ ĐIỂM ĐẾN

Hai bước để bắt đầu quản lý tiếp xúc của bẠN !

BƯỚC 1

NCOVI

Sử dụng QR code trên app NCOVI để check-in những người đã tiếp xúc, những nơi đã tới hoặc tại các chốt kiểm dịch

Tải ứng dụng tại đây

BƯỚC 2

ĐĂNG NHẬP check.ncovi.vn để tra cứu lịch sử tiếp xúc

Nếu chưa có tài khoản, vui lòng ĐĂNG KÝ để sử dụng hệ thống